Rozhovor s Davidem Lomosem v časopise Klenotník-Hodinář 04/2013

http://www.klenotnik.com/magazine.asp

david-lomos-rozhovor-klenotnik-hodinar-2013-1 david-lomos-rozhovor-klenotnik-hodinar-2013-2 david-lomos-rozhovor-klenotnik-hodinar-2013-3

Napsali o Floře Florbal

V O2 aréně ožije nový ženský pohár Flora florbal (www.superfinale.cz)
http://superfinale.cz/v-o2-arene-ozije-novy-zensky-pohar-flora-florbal/

Na vítězky extraligy čeká nová trofej. Flora Florbal rozkvete poprvé v sobotu
http://zensky.florbal.cz/

Pořadatelé florbalového Superfinále se snaží posunout vysoko nastavenou laťku
http://www.rozhlas.cz/zpravy/

Prize money a trofej pro ženy
http://isport.blesk.cz/clanek/ostatni-florbal/

ČESKÁ TELEVIZE – STUDIO 6 (100. MINUTA)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/

Florbal: Cesta do Superfinále III, (19. minuta)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/
Novinky a informace o dalším putování Flory sledujte i na Facebooku

 

Český filmový a divadelní scénograf Jan Růžička po spatření Flory florbal napsal opojnou reakci:

… SÍLA MYŠLENKY PROPOJENA S KRÁSOU DESIGNU …

Pro vytvoření putovního poháru, jakožto insignie, určené pro vítěze nejvyšší soutěže českého ženského florbalu, se rozhodujícím impulsem a inspirací stalo jaro, představující v obecném povědomí zrod a úvodní akord cyklicky se opakujícího přírodního koloběhu.

Ten se totiž, při bližším porovnání, podivuhodně podobá zákonitostem průběhu sportovních disciplín a oba jevy jsou tak spřízněny mnohem více, než by se mohlo zdát. Oběma je přisouzen do vínku počátku podobně nelehký i dramatický vývoj. Cesta k vrcholu, jímž je vítězný cíl, je křivolaká, s množstvím zákrut a překážek; lemuje ji nevyčíslitelná skrumáž průvodních okolností. Nalezneme na ní nezměrnou snahu a vůli, provázenou soupeřivou energií, přízeň pracného úsilíi lehkonohé náhody, urputnost střetů a zmarněných ambic, osudová zaváhání, až po hořkost nepatrných klopýtnutí, nezdarů a fatálních proher.

Jako na počátku přírodního cyklu stojí dychtivost a naděje, spolu s očekáváním, vedoucím přes řečené peripetie, ke zrodu konečného úspěchu. Obdobné pocity, přání a očekávání jsou postaveny na startovní čáru každého začínajícího ročníku extraligy, s nástupem nových tváří, týmů, jejich výkonů ve vzájemných střetech a zápasech. Dráha soupeřivého procesu nezadržitelně spěje ke svému vyvrcholení; do cíle, k němuž je napřeno veškeré úsilí, aby se – ve finálním závěru proměnila – v dosažení vítězné mety. Obdobným obloukem vývoje prochází i příroda; ke klopotnému úsilí cesty vpřed přispívají životadárné síly lidské péče, slunce i vláhy, obtížnost překážek a zápolení pak ztělesňují vítr, sucho a ničivost bouřek, abyse posléze, po řadě peripetií, dostavil očekávaný zdar, v podobě bohaté sklizně.
V obou případech pak – po pomyslném protržení pásky v cílové rovince – bude zajisté následovat radosti pocit oprávněně hrdého sebevědomí z dokonané cesty, spojených s úlevným vydechnutím a následně meditativní vyhodnocení všech uplynulých chvil a počinů.

Pohár FLORA -(proto jeho méno vzniklo prolnutím pojmenování ročního období, spjatého s obrazem rozkvetlé přírody s fragmentem názvu sportovní disciplíny, jíž je zasvěcen)- tvoří podoba stylizovaného poupěte, v přelomové chvíli rozvinutí do květu, kdy listy jeho okvětí vydávají okolnímu světuk obdivu vrchol a podstatu svého bytí: dokonalý a harmonicky vyzrálý plod.

Ten představu je průzračná koule, evokující míček – nepostradatelný atribut florbalové hry a zároveň lze do ní promítnout představu podoby miniaturizovaného globu, jakožto úhelného prvku vesmírné soustavy. Na jeho oblý povrch je zaznamenán aktuální letopočet ročníku soutěže, spolu se jménem vítězného týmu. Objekt je vytvořen z čirého akrylu, který zdařile imituje křišťál a jeho materie zároveň obsahuje UV aktívní prvek.Tato vlastnost umožňuje – při patřičném osvětlení –vznik světelných efektů, které pomohou zvýraznit škálu slavnostních okamžiků, spojených s existencí poháru: při aktu předávání,při jeho instalaci na čestné místo v klubu či při jiných prezentacích s ním spojených.Aby takto pojednaný artefakt náležitě zúročil všechny své přednosti, je umístěn v samém středu proporčního rozvržení trofeje; planetku míčku svírá lehkým dotykem,(a zároveň ji pomyslně ochraňuje),ve volném prostorutrojice vzpřímených dříků.
Jejichtenké plátkyz lesklého duralutvoří základní soustavu květu, symbolizujícítřisložky podstaty lidské existence. Ty neodmyslitelně náleží k základnímu vybavení osobnosti každého člověka, sportovce především:fyzičnotělesné schránky, rozum, sídlícív mysli a pestrou paletu emocí, rodící se v duši. Tytosložky prezentují tři barevné odstíny kovu, na nichž se historie shodla- jako na průvodním označení nejvyšších stupňů ocenění lidského konání -na barvě zlata, stříbra a mědi.

Každý ze základních okvětních listů je obklopen dvojicí doprovodných závojů z matného tepaného duralu; aby takovéto zmnožení podtrhlo jedinečnost každého barevného tónu.Jejich tvar může také evokovat aerodynamiku ptačích křídel, chystajících se k vítěznému letu či triumf vodního gejzíru, nezdolně tryskajícího z hlubin země.

Podloží trofeje tvoří soustava tří na sebe vrstvených disků z javorového dřeva, představující historii, podstatu a sílu zavazujícího odkazu, z něhož vyrůstá sebevědomí, hrdost a síla přítomnosti. Zároveň by měly také evokovat vrstvy odumřelých okvětních lístků minulých údobí. Na obvod těchto kruhových stupňů budou postupně zaznamenány technikou mělkého frézování jednotlivé letopočty ročníků turnaje, spolu se jménem vítězného klubu.

Po jejich zaplnění bude připojen k podstavci poháru další identický kotouč jako nová vrstva historie a paměti soutěže. Postupem času tak získá pohár na výraznější majestátné vznosnosti.

Na počátku nového ročníku soutěže, ba i v jeho průběhu ovšem není nic jisté; vše se dramaticky a často nečekaně, překvapivě proměňuje; výhry střídají prohry; ztrátou cenných bodů odpadají slabší a neúspěšní soupeři, zmenšuje se tak počet kandidátů pro blížící se superfinále. Před jeho odstartováním tak budeme znát dva adepty na ocenění nejvyšší: pro ně budou připraveny ony dva kulovité míčky, signované jmény týmů, z nichž však pouze jeden může stanout – po vítězném klání – na místě nejvyšším a nejčestnějším, kdy bude dekorován titulem mistra, s právem dočasného, ročního držení Flory florbal.

„Plod vítězství“tak bude vložen do středu květné soustavy přímo na hřišti, po ukončení zápasu; takovýto akt bude bezprostředně předcházet vrcholnému ceremoniálu, jímž je předání poháru, spolu s vyhlášením nových mistryň.

Nedílnou součástí udělovaného ocenění je druhý artefakt: mísa, vytvořená z javorového dřeva, spočívající na nízké duralové podnoži. V její nehluboké ploše je rozmístěna sestava čtyř důlkovitých otvorů, do nichž budou postupně ukládány křišťálové prvky, jež v minulém ročníku tvořily středobod -výměnné „jádro“putovního poháru. Slavnostním vložením blyštivého balonku do bezpečí dřevěného „hnízda historie“ by mělo dojít k vzájemnému propojení obou trofejí a završení těsného pouta mezi nimi. Tento akt by měla provázet neméně slavnostní atmosféra a noblesní obřadnost, jaká bude spojena s předáváním poháru; prodlouží se tak onen slastný a kýžený okamžik, jemuž předcházelo dlouhé a čestné soupeření.

Po ceremoniálu uložení bude nepochybně následovat zasloužené období hojnosti,vtělené do vítězných oslav, spojených s prezentací týmu a předvedením trofeje věrným fanouškům, široké veřejnosti, novinářům a médiím.

Jan Růžička – divadelní a filmový scénograf a scénárista